Znajdziesz nas nas

Strzelanie z wiatrówki

To konkurencja, w której największe znaczenie ma celne oko i pewna ręka. Turniej w strzelaniu do tarczy na punkty, trafianie do specjalnych kaczek i strącanie puszek, to tylko niektóre z konkurencji, organizowanych na strzelnicy przez naszych instruktorów.