Znajdziesz nas nas

Cyrkiel

Do zabawy wykorzystuje się cyrkiel z drewnianych bali. To nie lada wyzwanie dla uczestników. Cyrkiel porusza się dzięki linom, którymi kierują członkowie grupy, słuchając podpowiedzi i komend osoby kierującej, znajdującej się na cyrklu. Ścisła współpraca i umiejętność kierowania machiną pozwolą dojść do wyznaczonego punktu w jak najkrótszym czasie.